top of page
Čerstvě Sklizené Vegetable

BYZNYSOVÉ PORADENSTVÍ

POKUD POTŘEBUJETE ZAŘÍDÍT ZMĚNY VE VAŠÍ FIRMĚ

Umíme nastavit řízení vaší firmy, zdokonalit vás a vaše lidi  actím zvýšit efektivitu vás nebo vašeho týmu.

Produkty, které můžete mít hned najdete zde.

Systemické  byznysové koučování a supervize, po domluvě.

Byznysové koučování: Welcome

KOMUNIKAČNÍ AUDIT

Indikace:

Máte pocit, že si nerozumíte, že vám váznou informace.

Lidé se neumějí  a nechtějí domluvit.

Vázne spolupráce.

Váš tým netáhne za jeden provaz.

Každý chce něco jiného.

Smysl:

Zjišťuje průchodnost informací ve vaší společnosti, komunikační procesy v rovině verbální komunikace a vnímání kompetencí a odpovědnosti vašich pracovníků.


Zjišťuje míru kvalitu komunikace uvnitř vaší společnosti a z toho vyplývajících návrhů na nastavení specifických firemních procesů v oblasti komunikace a kompetencí včetně jejich možné přípravy a implementace.


Komunikační audit je služba, která ve vaší společnosti zajistí procesy, které je potřeba nastavit nebo kontrolovat jednorázově, nebo v relativně nízké frekvenci ( 1- 4 x ročně)


Komunikační audit vám zajistí

 • definici vašich potřeb v oblasti zlepšení informačních toků v interpersonální oblasti

 • zmapuje komunikační procesy uvnitř vaší společnosti

 • zjistí kde se ztrácí, nebo váznou klíčové informace, co vaši lidé slyší a co již nikoliv, zda považují za důležité stejné věci jako management.

 • navrhne řešení a nástroje pro zlepšení v rámci vašeho zadání , pro nastavení a optimalizaci komunikačních vazeb.

 • relizace: profesiogramy, konzultace, koučování inividuální i skupinové

Kontaktujte mě, ráda se s vámi nezávazně potkám.
Byznysové koučování: Text

KOMUNIKACE JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ

Kurz zaměřený na zvýšení komunikačních a manažerských kompetencí.


Obsah:

 • Co je to komunikace

 • Organizace jako systém

 • Kvalitní komunikace, základ kvalitní organizace

 • Jak organizace komunikuje

 • Typy organizací a komunikace

 • Komunikační bariéry

 • Asertivita - k čemu je dobrá a k čemu ne

 • Komunikace a teorie 

 • Umění kladení otázek - typologie otázek

 • Instruktivní otázky

 • Konstruktivní otázky

 • Zjišťovací otázky

 • Zdravá komunikace


Na konci kurzu budete vědět jak pracovat s nejčastějšími chybami při komunikaci v organizacích, respektive při řízení lidí.

Budete umět zvládat dohody o spolupráci. Budete vědět jak neztrácet mnoho důležité energie špatným delegování, a vědět jak na to, aby  lidé dělali to co jim říkáme. Bude vědět jak se ptát, abyste získal odpověď kterou potřebuje. Naučíte se rozpoznávat komunikační bariéry a zjistíte, jak se dá dobře kladenými otázkami a otevřenou komunikací zlepšit klima na pracovišti a zvýšit efektivita a výkon týmu.

Po ukončení kurzu obdrží účastníci certifikát o účasti.

Rozsah: 2 dny

Počet účastníků: 5-10

Cena: 35000 Kč/ 1 den

Byznysové koučování: Text
Byznysové koučování: Pro Gallery
bottom of page